Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Varga Virág e.v. (székhely: Magyarország, 1158 Budapest, Késmárk utca 30. mfsz 4., adószám: 59457837-1-42), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által a kreativblueberry.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Varga Virág e.v.
A szolgáltató székhelye és levelezési címe: Magyarország, 1158 Budapest, Késmárk utca 30. mfsz 4.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kreativ.blueberry@gmail.com
Adószáma: 59457837-1-42
Nyilvántartási szám: 57497600
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen Szabályzat 2015. augusztus 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.3. A Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Adatkezelési szabályok:

1.4. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető a honlapon, az adatvédelmi szabályzat menüpont alatt.

https://www.kreativblueberry.hu/adatvedelmi-szabalyzat/


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.5. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, a Szolgáltató alanyi adómentes, így az árakat Áfa nem terheli, a házhoz szállítás díját nem tartalmazzák.

1.6. A honlapon a Szolgáltató a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak.

1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Megrendelőket az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.8. A Megrendelő a honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki az egyes Termékeket. Az egyes Termékekre kattintva találhatja a termék fotóját, megnevezését, ismertetőjét, árát. Vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie a Termék ellenértékeként. A Termékek illusztrált fényképpel vannak jelölve. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. A Szolgáltatót az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősség nem terheli.

1.9. A Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a megrendelőlap kitöltésével.

A Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek típusát és darabszámát megadja.

Webshop-os vásárlás esetén a Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott terméket vagy termékeket. A Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "megtekint" ikonra kattintva.

Egyéb esetben a megrendelőlap kitöltésével jelzi a termék megvásárlásának szándékát.

Webshop-os vásárlás esetén amennyiben a Megrendelő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a "tovább vásárolok" gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A "törlés - X" ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a "frissítés/kosár frissítése" ikonra kattint.

A Megrendelő megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

Amennyiben a webshop-ban vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza.

A Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

Az adatok megadását követően a Megrendelő a "megrendelés/ rendelés elküldése" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

A Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz adatokat adott meg a regisztrációja vagy a megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

1.10. Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

1.11. A Megrendelő a termékek ellenértékét banki átutalással teljesíti a Szolgáltató felé. A vételár a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás után minősül teljesítettnek, és ezt követően kerül feladásra a csomag a Megrendelőnek. Átutalásnál a közleményben fel kell tünteti a megrendelés számát.

Bank neve: OTP Bank

Bankszámlaszám:11773023-00389404

Kedvezményezett neve: Varga Virág

Közlemény: rendelési azonosító

A Felhasználó által választott szállítási módtól függően, a megrendelt termékek, a terméknél feltüntetett határidőn belül kerülnek átadásra a szállítást teljesítő cégnek.

A Szolgáltató lehetőséget biztosít kiszállításra, csomagautomatában történő átvételre és személyes átvételre is. A személyes átvétel előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Személyes csomagátvételi lehetőség:

1158 Budapest, Késmárk utca 30. Előre egyeztetett időpontban.

Szállítási díjak:

GLS futárszolgálat házhozszállítás: 1840 Ft/csomag (XS méret) 

GLS futárszolgálat házhozszállítás: 2180 Ft/csomag (S méret)

GLS futárszolgálat házhozszállítás: 2590 Ft/csomag (M méret) 

GLS futárszolgálat házhozszállítás: 3180 Ft/csomag (L méret) 

GLS futárszolgálat házhozszállítás: 3490 Ft/csomag (XL méret)  

Személyes átvétel: Ingyenes 

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendeléseket a nap 0-24 órájában van lehetőség leadni. A beérkezett megrendeléseket a Szolgáltató munkanapokon dolgozza fel. A feldolgozási idő 09:00-18:00. A feldolgozási időn túl, a hétvégéken és a munkaszüneti napokon leadott megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül. Ha a Szolgáltató és a Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 munkanap.

Garancia, jótállás

1.18. A termék hibája esetén a Megrendelő termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. A Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

A Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti Békéltető Testület illetékességét.

Budapest, 2022. december 20.